Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll naar boven

Top

Brussel biedt steunfonds voor mice-sector

Door: | augustus 21, 2020

Brussel biedt een steunfonds voor congressen, meetings en b2b-events.Deze oproep tot het indienen van projecten heeft tot doel financiële steun te verlenen aan organisatoren van b2b-evenementen (ten minste 200 deelnemers, 2 dagen, één overnachting in Brussel) door hen een subsidie toe te kennen voor de betaling van de locatie van hun event in 2020 (2.000.000 euro totaalbudget, maximaal 50.000 euro per in aanmerkingkomend dossier en 50% van het maximumbedrag van de zaalhuur).

Subsidiabele uitgaven

Huur van een evenementenruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (waarborg of eindfactuur, verplicht te betalen eind oktober 2020).

 Wat zijn de doelstellingen van het fonds?

 1. Aanmoediging en uitbreiding van het aantal b2b-events in Brussel wanneer de periode na de lockdown het toestaat en events binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gehouden.
 2. Financiële steun verlenen aan organisatoren die Brussel uitkiezen voor hun b2b-event.
 3. Voorfinanciering van de Brusselse partners en leveranciers, m.n. de gekozen eventlocaties.
 4. De uitstraling van het Gewest en de proactiviteit op korte termijn bevorderen.

Wie kan een project indienen?

Alle organisatoren van b2b-evenementen, zowel nationale als internationale verenigingen, federaties, NGO’s, stichtingen van openbaar belang, evenementenbureaus en private ondernemingen.

Elke rechtsvorm die beschikt over een ondernemingsnummer op het ogenblik van de indiening van het aanvraagdossier, komt in aanmerking voor het fonds.

 

Het project moet aan 7 voorwaarden voldoen:

 1. Minstens 200 deelnemers gedurende minstens 2 dagen op rij en één nacht bijeenbrengen.
 2. Minstens 1 overnachting in Brussel voor minimaal 30% van de deelnemers bevatten (ongeacht of het om een internationaal of een nationaal evenement gaat).
 3. Uitsluitend gericht op een b2b-publiek (evenementen voor het grote publiek zijn uitgesloten).
 4. De locatie van het event bevindt zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 5. Het contract met de locatie mag niet voor 15 juli zijn ondertekend.
 6. Betaling van de factuur/voorschot voor de huur van de eventlocatie tussen 15 juli en 31 okt. 2020.
 7. Het project moet binnen de vastgestelde termijn, in de vereiste vorm (formulieren, bijlagen, enz.) worden ingediend.

 

Mijn event vindt niet plaats in 2020. Mag ik toch een aanvraag indienen?

Ja. Als het evenement voldoet aan de criteria, telt de datum van het desbetreffende event niet mee.

 

Meer info over dit project en hoe een aanvraag in te dienen vindt u op:

https://visit.brussels/en/article/support-funds-to-get-back-on-track-or-how-you-can-always-count-on-brussels

 

Deel dit artikel